ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΚΡΙΤΕΣ

F.O.HΜε απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας ,  και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Κριτών που έγινε δεκτή και υπεγράφη την ….του μηνός …. του έτους 2018 , εγγράφονται αρχικά στα μητρώα της Ε.Κ ,  ώς Ομοσπονδιακοί κριτές ,  οι κάτωθι .

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Πέραν των εγγεγραμένων , η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα , τους  COMOMJ κριτές, όλων των κατηγοριών .

Advertisements